♥روز ᓄـرگے جات یه בختر17 ωـاله♥

ღجزایی بالاتر از این نیست که به کسی یا چیزی که قسمت تو نیست، دلـــــــــــ♥ـــ ببندیღ

مضخرف ترین جمعه ی سال!!!

سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد سردرد

بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض

تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر  تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر  تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر  تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر  تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر  تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر  تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر  تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر  تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر  تظاهر تظاهر تظاهر تظاهر


بعضی وقتا دوس داری یه عالمه بنویسی از هرچیزی که تو دلته و مجبوری فقط سکوت کنی....محکومی به تظاهر...ولی نمیشه اون چیزی رو وااقعا دلت میخواد و بنویسی حتی!!!


بعضی وقتا دوس داری از ته دلللللل اعتراض کنی بهش....اره به خدا.....دوس دارم بش بگم این و چی میگی؟تو افریدیش؟؟ادم انقدر با حرفاش چجوری میتونه یکی و نابود کنه!!!! بعد کسیم بم نگه عه سحر ناشکری نکن زشته اخه جیزه....!!!!!


بعضی وقتا حاااااالم بهم میخوره که دستی دستی جمعه امو خراب کردم...با کسی که  نزدیک تریین شخص بهته.....ولی واقعا ادم حدی داره؟!نداره؟؟من تا حد حد حد حد خودم سکوت کردم....انقدر که استاد شدم تو سکوت کردن....مهار کردن بغض با قورت دادن اب دهن پشت سر هم....

مثل من نباشید...از هرکی دلتون شکست همون لحظه واکنش نشون بدید...سکوت نکنید...لبخند مسخره نزنید...بغض نکنید...اشک اگه چکید از گوشه چشتون سریع پاکش نکنید ....بزارید طرف مقابل بفهمه چقدرررررر بیشعوره!!!انقدر اروم نباشید...وقتی ناراحت میشید به طرف مقابلتون واکنش نشون بدید..سرش داد بزنید....تو خودتون نریزید!!!!!


چرت و  پرت نویسی شد کهششایدم اشفته نویسی!!!! ذهنم اصلا اروم نیس ببخشید اگه پست خوبی نیس از سره ناچاریه صرفا جهت تخلیه یکم از احوالات داغون بلکه ام موقت!!!!!!

جهان هر شخص رو بدون قضاوت بخونیم:)


مای اینستاگرام:sahariii._.saharian
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان